Święty Józef

Patronem naszego Domu jest św. Józef, którego uroczystość obchodzimy 19 marca. Jest on wzorem i patronem ludzi wszystkich stanów.

 

 

O Józefie, mężu Maryi i przybranym ojcu Jezusa, niewiele wiemy. Pewnych informacji dostarczają nam Ewangelie. Z nich dowiadujemy się, że Józef pochodził z rodu króla Dawida, mówi o tym św. Mateusz, kiedy podaje genealogię jego przodków. Z zawodu Józef był rzemieślnikiem, co oznacza, że wykonywał prace w drewnie, metalu, kamieniu, wykonywał zatem narzędzia codziennego użytku.


Józef jest wspominany w Ewangeliach opisujących cudowne poczęcie Jezusa, spis ludności, narodzenie Bożego Syna.

 

Według żydowskiego prawa ojciec dziecka nadawał mu imię - czynność ta była uznaniem dziecka za swoje. Józef uczynił to jako ziemski opiekun Jezusa („czyż nie jest On synem cieśli?" Mt 13,55).

 

Józef obecny jest podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, pokłonu Trzech Mędrców, ucieczki do Egiptu i powrotu do Nazaretu.

 

To jemu - ziemskiemu opiekunowi Jezusa - anioł wyjaśnia tajemnicę Wcielenia Jezusa, poleca ucieczkę do Egiptu i powrót do Nazaretu po śmierci Heroda.

 

Ewangelista Łukasz relacjonuje obecność Józefa, kiedy dwunastoletni Jezus zgubił się podczas pielgrzymki do Jerozolimy (Łk 2,42). Później Ewangelie milkną o nim.