Modlitwy do św. Józefa

Święty Józefie, Tobie Bóg powierzył opiekę, zarówno nad Synem Swoim i jak i nad całym Kościołem.


Wypraszaj nam radosne i chętne współdziałanie w zbawczych planach Bożych. Ty wiesz, jak wiele zawdzięczmy Twemu wstawiennictwu i Twojej trosce o nasze dusze i ciała.


Prosimy Cię,  nie wypuszczaj nas ze swojej opieki. Naucz nas w codziennym życiu pokładać nadzieję w Bożej Opatrzności i wszystkie nasze sprawy zawierzać Tobie, Opiekunie i Żywicielu świętej Rodziny.


Niech nasze życie będzie głoszeniem Królestwa Chrystusa,  który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Pomnij, o Najczystszy Oblubieńcze Panny Maryi,
o nasz najmilszy Opiekunie, Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twojej opieki, Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy.


Tą ufnością ożywienie przychodzimy do Ciebie z całą żarliwością ducha Tobie się polecamy. Nie odrzucaj modlitwy naszej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale ją usłysz łaskawie i wysłuchaj.


Powierzamy Twej opiece wszystkie sprawy duchowe i materialne naszej wspólnoty. Niech przez Twoje wstawiennictwo będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej jedyny, teraz i na wieki wieków. Amen.